Nieuwe specialisaties voor tolken

Op 1 september 2021 is het nieuwe ‘Besluit aanwijzen specialisaties’ in werking getreden. Sindsdien is het voor C1-tolken mogelijk een specialisatie aan te vragen als verhoortolk en interceptietolk.

Staat u als tolk ingeschreven in het Rbtv op C1-niveau? Dan kunt u de volgende specialisaties aanvragen:

  • Gerechtstolk in strafzaken.
  • Verhoortolk.
  • Interceptietolk.

Staat u als vertaler ingeschreven in het Rbtv op C1-niveau? Dan kunt u de volgende specialisatie aanvragen:

  • Vertaler in strafzaken.

Specialisatievermelding alleen mogelijk op C1-niveau

U kunt alleen een specialisatie verkrijgen als u in het Rbtv bent ingeschreven op C1-niveau. Met een specialisatie wordt immers gedoeld op bekwaamheden in aanvulling op de basiscompetenties die gelden voor inschrijving in het Rbtv. Het is niet mogelijk om een specialisatievermelding aan te vragen bij een inschrijving als tolk in het Rbtv op B2-niveau of als u op de Uitwijklijst of Noodlijst voor tolken staat.

Indienen specialisatieverzoek via portaal nog niet mogelijk

In de nieuwsbrief van augustus heeft u kunnen lezen dat het indienen van een verzoek tot vermelding van een specialisatie via het Wbtv-portaal vanaf 1 september 2021 mogelijk zou zijn. Helaas kunnen wij vanwege technische redenen u deze mogelijkheid op dit moment nog niet bieden. Er wordt hard gewerkt om ervoor te zorgen dat u alsnog zo spoedig mogelijk van deze mogelijkheid gebruik kunt maken. We houden u via onze website en nieuwsbrief op de hoogte.

Overgangsregeling

In onze nieuwsbrief van augustus heeft u ook kunnen lezen dat wanneer u op 1 september 2021 de specialisatie ‘Gerechtstolk in strafzaken’ heeft, u automatisch ook de specialisatie ‘Verhoortolk’ krijgt. U hoeft daarvoor niets te doen. Deze overgangsregeling blijft van toepassing.

Voor vertalers

Heeft u op 1 september 2021 de specialisatie ‘Vertaler in strafzaken’? Dan verandert er niets voor u. 

Vragen?

Heeft u vragen over het nieuwe ‘Besluit aanwijzen specialisaties’ of heeft u een andere vraag? Dan kunt u de Raad voor Rechtsbijstand van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur bereiken via 088 – 787 1920. U kunt ook mailen naar infowbtv@rvr.org.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over het nieuwe specialisatiebeleid? U vindt het nieuwe Besluit aanwijzen specialisaties op de website van de RvR onder het kopje ‘Bibliotheek’.

specialisaties