Bureau Wbtv erkent opleiding Interceptietolk

De Raad voor Rechtsbijstand meldde in haar nieuwsbrief van 15 september 2021 het volgende:

PEOC heeft een opleiding voor de nieuwe specialisatie ‘Interceptietolk’ ontwikkeld, die inmiddels door ons is erkend. Over de nieuwe specialisatie interceptietolk leest u in een ander artikel in deze nieuwsbrief meer. De opleiding van PEOC wordt afgesloten met twee toetsen; de kennistoets interceptietolk en de toets tolkvaardigheid interceptietolk. In dit bericht leest u wat u met het certificaat van deze opleiding kunt aantonen.

Als u als tolk op C1-niveau bent ingeschreven in het Rbtv kunt u met het certificaat van deze opleiding, waaruit blijkt dat u zowel de kennistoets interceptietolk als de toets tolkvaardigheid interceptietolk heeft behaald, aantonen dat u beschikt over:

 • basiskennis en -inzicht over: 
  • de procedures en regels uit het Wetboek van Strafvordering met betrekking tot het onderzoek aan telecommunicatie,
  • toepasselijke regels uit de Wet politiegegevens:
  • wet- en regelgeving en jurisprudentie op het terrein van geheimhouders(gesprekken):
  • interne regels van de Nationale Politie met betrekking tot het onderzoek aan telecommunicatie;
 • kennis van cultuur en taal van de bron- en doeltaal;
 • tolkvaardigheid als interceptietolk.

Om de specialisatie interceptietolk te verkrijgen hoeft u alleen nog aan te tonen dat u voldoet aan het screeningsvereiste en aan het werkervaringsvereiste.

Inschrijven voor deze opleiding

Wilt u deelnemen aan deze opleiding? Schrijf u dan in via de website van PEOC. Ook vindt u daar meer informatie over de voorwaarden voor deelname.

45840635 - laptop computer being watched in the office by a security camera concept for big brother surveillance or internet computer security