Nieuwsarchief

Bureau Wbtv erkent opleiding Interceptietolk

15 september 2021

De Raad voor Rechtsbijstand meldde in haar nieuwsbrief van 15 september 2021 het volgende: PEOC heeft een opleiding voor de nieuwe specialisatie ‘Interceptietolk’ ontwikkeld, die inmiddels door ons is erkend. Over de nieuwe specialisatie interceptietolk leest u in een ander artikel in deze nieuwsbrief meer. De opleiding van PEOC wordt afgesloten met twee toetsen; de…

Lees verder

Nieuwe specialisaties voor tolken

1 september 2021

Op 1 september 2021 is het nieuwe ‘Besluit aanwijzen specialisaties’ in werking getreden. Sindsdien is het voor C1-tolken mogelijk een specialisatie aan te vragen als verhoortolk en interceptietolk. Staat u als tolk ingeschreven in het Rbtv op C1-niveau? Dan kunt u de volgende specialisaties aanvragen: Gerechtstolk in strafzaken. Verhoortolk. Interceptietolk. Staat u als vertaler ingeschreven…

Lees verder